บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด ได้ร่วมงาน อุปสมบท ร้านซีพีประดับยนต์
กิจกรรม  |   18-12-2559

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด  ได้ร่วมงาน อุปสมบท นาย ธนวัฒน์ ชลพิไลพงศ์ บุตรชาย นายชิงชัย ชลพิไลพงศ์ - นางพิศมัย ชลพิไลพงศ์ ร้านซีพีประดับยนต์ (ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 ตัวแทนจำหน่ายนิวล็อค)  ณ วัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

Hydraulic Power Unit