บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
คุณไวท์โรจน์ จรรยงค์วรกุล กรรมการรองผู้จัดการ และคณะบริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีงานเปิดตัว VOX shop by B I U group
กิจกรรม  |   29-03-2560

คุณไวท์โรจน์ จรรยงค์วรกุล กรรมการรองผู้จัดการ และคณะบริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีงานเปิดตัว VOX shop by B I U group สาขาประชาชื่น 34 เรียบคลองประปา ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

Hydraulic Power Unit