บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
กิจกรรม  |   06-06-2560

บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด นำโดยผู้บริหาร  คุณไวท์โรจน์  จรรยงค์วรกุล และ คุณสุจรรยา  เพชราภิรัชต์  พร้อมด้วยคณะตัวแทน ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลา ถวายสักการะ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็น พระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

Hydraulic Power Unit