บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ร้านชัยวัฒน์การช่าง และ บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด(ประธาน) ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสบทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
กิจกรรม  |   08-10-2560

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาทางร้านชัยวัฒน์การช่างโดย คุณวีรวัฒน์-คุณณัฐกานต์ วัชรสุชัย (ประธานดำเนินการ) และ บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด(ประธาน) ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสบทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม บูรณะเสนนาสนะ และซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวทอด ณ วัดเขาอีส้าน (เทพประทาน) ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

Hydraulic Power Unit