บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ดิเรกแอร์ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 038-310400 , 081-4087071
พิกัด : 13.1456432, 100.9155655

2. ร้าน หมวกแอร์
อ.เมือง จ.ชลบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 038-798-760 , 081-761-4451
เว็บไซต์ : http://www.muakairandsound.com/
พิกัด : 13.3535633, 101.0042191

3. ร้าน เอกทวีประดับยนต์
อ.เมือง จ.ชลบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 080-8868692, 098-8837134
พิกัด : 13.3571301, 101.0094604

4. ร้าน ดิเรกแอร์ ดิเรกยนต์
อ.เมือง จ.ชลบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 038-285-061 - 2 , 086-311-3117
พิกัด : 13.3552809, 100.9841919

5. ร้าน เอส.พี.แอร์
อ.เมือง จ.ชลบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 038-796-692 , 038-272-052 , 082-778-7019

6. ร้าน อรุณกิจมอเตอร์ สาขา 2
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 038-323-988 , 081-988-4627 , 089-132-7567

7. ร้าน พิพัฒน์แอร์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 038-313-188 - 9 , 081-808-2493
พิกัด : 13.1892548, 100.9333420

8. ร้าน บอยแอร์ แอนด์ ซาวด์
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 038-702-093 , 081-576-9305 , 081-340-1305
พิกัด : 12.9907455, 100.9255600
Hydraulic Power Unit