บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ทวีโชคการยาง

 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ติดตั้ง :

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 084-111-1229,084-362-3866

2. ร้าน เบสท์ซาวด์
อ.เมือง จ.ระยอง

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 038-614-250 , 038-807-324 , 089-145-8803
พิกัด : 12.6828899, 101.2486954

3. ร้าน เจริญกิจแอร์
อ.เมือง จ.ระยอง

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 038-614-446-7 , 089-602-0223
พิกัด : 12.6831179, 101.2562256
Hydraulic Power Unit