บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน จันทบุรี ออโต้แอร์
อ.เมือง จ.จันทบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

โทร : 095-656-4151
พิกัด : 12.6113901, 102.1117477
Hydraulic Power Unit