บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ซาวด์สตรีท 4
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 081-558-7865,089-788-1534

2. ร้าน ซาวด์ สตรีท 3
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 038-981-337 , 081-909-4805
พิกัด : 13.6713924, 101.0843964

3. ร้าน ซาวด์โปรเจค
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 038-515-529 , 087-611-1181,087-611-1191
พิกัด : 13.6825151, 101.0532990
Hydraulic Power Unit