บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ซาวด์แทรค

อ.เมือง จ.นครนายก 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 037-315-889, 089-939-5998 (คุณสมชาย)
เว็บไซต์ : http://soundtrack.myreadyweb.com/
พิกัด : 14.1993608, 101.1945953
Hydraulic Power Unit