บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ไฮเวย์แอร์แอนด์ซาวด์

ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 02-389-0470

2. ร้าน เอส ที อาร์ ออโต้เซอร์วิส

 ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 02-386-7178-9

3. ร้าน แครี่บอยฟรีท

ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 

โทร : 02-703-0685

4. ร้าน เจริญผลแอร์ ซาวด์

ถ.เทพารักษ์ (บางพลี) จ.สมุทรปราการ

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 02-706-5871
พิกัด : 13.5897379, 100.7803497

5. ร้าน นัทซาวด์

ถ.บางนาตราด (บางบ่อ) จ.สมุทรปราการ

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 

โทร : 02-708-4191

6. ร้าน รุ่งโรจน์ ฟิล์ม

ห้างบิ๊กซี บางพลี จ.สมุทรปราการ

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Artech (แอร์เทค)

 

โทร : 081-624-2387

7. ร้าน เอสทีอาร์

ถ.ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 

โทร : 02-386-7177 - 9

8. ร้าน พรวัฒนาประดับยนต์

ถ.เทพารักษ์ (บางพลี) จ.สมุทรปราการ

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 

โทร : 02-706-5499

9. ร้าน ชินวัชร์

ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ (บางพลี)

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 

โทร : 02-330-3572 - 3
พิกัด : 13.5875950, 100.7912369

10. ร้าน คิงส์ออโต้ซาวด์ (ศรีนครินทร์)

ถ.ศรีนครินทร์ (แยกเทพารักษ์) จ.สมุทรปราการ

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 

โทร : 02-384-7490 , 085-364-5864

11. ร้าน ชัยวัฒน์การช่าง
ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 

โทร : 02-385-0491 , 02-385-0928
พิกัด : 13.6225939, 100.6373825