บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ดิโน คาร์ ออดิโอ

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 045-254138

2. ร้าน ชัยศิลป์

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 045-242744

3. ร้าน ออโต้เทคคาร์ออดิโอ
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 045-284-197 , 081-549-4919 , 086-859-9633
Hydraulic Power Unit