บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ยานยนต์ออโต้ซาวด์(สาขาห้าแยกโนนไฮ)
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 044-837-272 , 081-877-3773

2. ร้าน ยานยนต์ออโต้ซาวด์
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 044-821-862 , 044-811-126
พิกัด : 15.8124008, 102.0334854
Hydraulic Power Unit