บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน บรรเจิดแอร์ แอนด์ ซาวด์

ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

ติดตั้ง :

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 083-328-8636,042-378-495

2. ร้าน บรรเจิดแอร์
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 042-378-495 , 083-328-8636
Hydraulic Power Unit