บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน แฟมิลี่ฟิล์ม ประดับยนต์

ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 02-9817767

2. ร้าน เอกซาวด์

ปากซอยกรุงเทพ-นนท์ 8 บางเขน

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 02-5251697,02-5276102

3. ร้าน ซาวด์ เทค
อ.เมือง จ.นนทบุรี

ติดตั้ง :

 

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 02-589-6726, 02-950-9128 ,089-887-6619
พิกัด : 13.8740082, 100.5161896

4. ร้าน หจก.โปรอลาม (ไสวประดับยนต์)
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ติดตั้ง :

 

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 02-060-2239, 02-064-3300, 081-621-6980,081-625-5744
พิกัด : 13.9052849, 100.4059906

5. ร้าน สิริแอร์ แอนด์ ซาวด์
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 02-961-4684 , 081-845-2364
พิกัด : 13.9411964, 100.5416641

6. ร้าน ชัยประดับยนต์
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 02-446-0207,081-989-0207
พิกัด : 13.8098288, 100.4957809

7. ร้าน บางบัวทองการช่าง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ติดตั้ง :

 

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 02-571-7424,081-350-8112
เว็บไซต์ : http://www.bbtacc.com/
พิกัด : 13.9217730, 100.4201202
Hydraulic Power Unit