บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน คลีนิคคาร์ประดับยนต์

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 042-420-291
Hydraulic Power Unit