บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน แสงดาวประดับยนต์

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 042-721-349

2. ร้าน ไฮไลท์ออดิโอ
อ.เมือง จ.สกลนคร

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Artech (แอร์เทค)

โทร : 042-711-682
Hydraulic Power Unit