บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ที ออโต้ ช๊อป

ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ติดตั้ง :

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 089-631-9631

2. ร้าน หนองประทีป ประดับยนต์

ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชึยงใหม่

ติดตั้ง :

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 094-635-6669

3. ร้าน ศรีสวัสดิ์นาฬิกา

ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชึยงใหม่

ติดตั้ง :

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 088-555-4828

4. ร้าน วี.ไอ.พี.4x4 แอคเซสซอรีส์

ต.สันกลอง อ.สันกำแพง จ.เชึยงใหม่

ติดตั้ง :

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 089-632-2299,089-845-3473

5. ร้าน แอร์พอร์ทประดับยนต์

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 053-275502

6. ร้าน ทีเอ็นแม็กซ์ แอนด์ซาวด์

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 053-302633

7. ร้าน เบทประดับยนต์

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 053-248-503

8. ร้าน อำนวยมอเตอร์แอร์ 2

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 053-266-397-9

9. ร้าน อำนวยมอเตอร์แอร์

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)


10. ร้าน เชียงใหม่ไฮแอทออโต้เวย์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Newlock Alarm Plus By Locktech + GPS (นิวล็อค อลาร์ม พลัส + GPS)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 053-246-927
พิกัด : 18.7855835, 99.0154572
Hydraulic Power Unit