บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน แหม่มสติ๊กเกอร์

อ.เมือง จ.ลำปาง 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 054-218-418

2. ร้าน พารากอนซาวด์

 อ.เมือง จ.ลำปาง

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 054-213-333

3. ร้าน เอ็ม แอล พี ซัพพลาย
อ.เมือง จ.ลำปาง

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 054-225-588 , 054-318-279
พิกัด : 18.2820835, 99.4706650

4. ร้าน ไอคิวซาวด์เซ็นต์เตอร์
อ.เมือง จ.ลำปาง

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 054-324-916 , 081-287-6495
Hydraulic Power Unit