บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ห้าชัยประดับยนต์

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 055-413094

2. ร้าน ธานีมอเตอร์
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 055-494-747 , 081-972-4777
พิกัด : 17.6094971, 100.0829315
Hydraulic Power Unit