บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน แพร่ออฟโรด

อ.เมือง จ.แพร่ 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 054-521-740

2. ร้าน ท็อปซาวด์ออดิโอ

อ.สูงเม่น จ.แพร่

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 081-950-4161

3. ร้าน สยามคาร์เซอร์วิส แอนด์ ซาวด์ 2004
อ.สูงเม่น จ.แพร่

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Newlock Alarm Plus By Locktech + GPS (นิวล็อค อลาร์ม พลัส + GPS)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 054-626-612 , 087-172-6045 , 089-955-3038
พิกัด : 18.1128483, 100.1379471
Hydraulic Power Unit