บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ไทย-อินเตอร์ ออดิโอ

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 053-715685

2. ร้าน โอเค ออโต้

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 053-712-680
Hydraulic Power Unit