บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน เพชรประดับยนต์ นครสวรรค์

อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 056-221-837
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/petch.syncauto

2. ร้าน ที แอนด์ ท๊อป ซาวด์เอ็นจิเนีย
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 

โทร : 056-228-222

3. ร้าน เอ.เอ.ประดับยนต์

270/1-3 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
แฟกซ์ 056-312600

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 

โทร : 056-313-373 , 056-312-600