บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน อุทัยคาร์เซอร์วิส

อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 056-511639

2. ร้าน แสงศิลป์การช่าง

อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 

โทร : 056-511-189