บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ธวัชชัย ออโต้แอร์

อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ติดตั้ง :

 Artech (แอร์เทค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 055-711701

2. ร้าน มิตรไทร์ออโต้พาร์ท และยางยนต์

อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 055-021355, 091-8436728

3. ร้าน วีระชัยออโต้แอร์

อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 055-713-281, 081-688-1314
พิกัด : 16.4733639, 99.5346375

4. หจก. มิตรดีเซลออโต้เซอร์วิส
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 055-716-520 , 055-716215
Hydraulic Power Unit