บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ธวัชชัย ออโต้แอร์

อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ติดตั้ง :

 Artech (แอร์เทค)

โทร : 055-711701

2. ร้าน มิตรไทร์ออโต้พาร์ท และยางยนต์

อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 055-021355, 091-8436728

3. ร้าน วีระชัยออโต้แอร์

อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 055-713-281, 081-688-1314
พิกัด : 16.4733639, 99.5346375

4. หจก. มิตรดีเซลออโต้เซอร์วิส
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ติดตั้ง :

 

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 055-716-520 , 055-716215
Hydraulic Power Unit