บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน เอส.เค.ออโต้

อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 081-644-7534, 089-084-0863

2. ร้าน ต้องฟิล์ม ยุดยา

อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 089-809-0929, 089-347-7718

3. ร้าน เพาเว่อร์ซาวด์ คาร์ออดิโอ

อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 035-708-301-2, 081-338-1631

4. ร้าน กรุงศรี VIP

อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 086-445-9793, 084-974-7755

5. ร้าน ไอเดีย ประดับยนต์

อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 085-697-8969, 083-089-7793

6. ร้าน ที.เอส.วี. 5

อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 035-346349

7. ร้าน ศิริเกียรติออโต้ซาวด์
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 

 

โทร : 035-335-174 , 035-337217, 086-107-8747
พิกัด : 14.3475237, 100.6062622

8. ร้าน เฟิร์ส ออโต้คาร์

ตลาดโรงเกลือ นวนคร

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 

โทร : 089-934-7029