บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ศิลปชัยสุโขทัย

ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.สุโขทัย

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 083-331-8811

2. ร้าน ฮั้วการไฟฟ้า

ถ.บายพาส อ.เมือง จ.สุโขทัย 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 055-611-627

3. ร้าน ประเสริฐแอร์

ถ. สิงหเนติ  อ. ศรีสำโรง จ. สุโขทัย 

ติดตั้ง :

 Artech (แอร์เทค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 081-887-7467
Hydraulic Power Unit