บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ชัยบูรณ์ประดับยนต์

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 034-612014

2. ร้าน เฮงหมงแอร์

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 034-561555

3. ร้าน ก๊อก คาร์ไฮเอ็น

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 034-622-612,081-299-1521
พิกัด : 13.9959183, 99.5587463

4. หจก.กาญจนบุรี แอร์ แอนด์ ซาวด์
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 031-513737, 034-511277, 034-621465
เว็บไซต์ : http://www.kanchanaburiair.com/
พิกัด : 14.0296211, 99.5293427

5. บริษัท สยามเทคนิคแอร์ จำกัด
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 085-428-6399, 034-513-502 , 089-938-2186

6. ร้าน โมโนซาวด์

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 034-620-909, 081-880-3618
Hydraulic Power Unit