บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ชัยบูรณ์ประดับยนต์

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 034-612014

2. ร้าน เฮงหมงแอร์

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 034-561555

3. ร้าน ก๊อก คาร์ไฮเอ็น

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 034-622-612,081-299-1521
พิกัด : 13.9959183, 99.5587463

4. หจก.กาญจนบุรี แอร์ แอนด์ ซาวด์
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 031-513737, 034-511277, 034-621465
เว็บไซต์ : http://www.kanchanaburiair.com/
พิกัด : 14.0296211, 99.5293427

5. บริษัท สยามเทคนิคแอร์ จำกัด
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ติดตั้ง :

 

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 034-513-502 , 089-938-2186

6. ร้าน โมโนซาวด์

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 034-620-909, 081-880-3618
Hydraulic Power Unit