บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน สุพรรณแอร์ ไฮเทค ยางยนต์

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 035-523333-4, 081-944-4892

2. ร้าน โยประดับยนต์

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 092-253-8767

3. ร้าน ป้ายแดง แอร์ แอนด์ ซาวด์
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 035-511-697
พิกัด : 14.4816704, 100.1227264
Hydraulic Power Unit