บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ล้งออโต้แอร์

ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ติดตั้ง :

 Artech (แอร์เทค)

โทร : 034-412-304,034-426-117

2. ร้าน คอนวอย คาร์ออดิโอ

ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 034 - 427-811 - 3

3. ร้าน ออดิโอคลับ

ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 034 - 423587
Hydraulic Power Unit