บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน กระโรมออฟโรด

ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 075-343659

2. ร้าน ไฮสปีดประดับยนต์ แอนด์ ซาวด์

ถ.พัฒนาการคูขวาง  อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 075-322681

3. ร้าน สยามออโตเซ็นเตอร์

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 075-412897
Hydraulic Power Unit