บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน เพชรคาร์แคร์

ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 095-428-0599

2. ร้าน อาคม ประดับยนต์

อ.เมือง จ.กระบี่

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 093-675-3813
Hydraulic Power Unit