บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ราชาประดับยนต์

อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 076-211-935

2. ร้าน เอกประดับยนต์ แอนด์ ซาวด์

ถ.เทพกระษัตรี อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

ติดตั้ง :

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

โทร : 076-236-299

3. ร้าน ชัยออโต้ซาวด์

ถ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 076-376215 - 6

4. ร้าน ห้องกี่ออโต้ซาวด์
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ติดตั้ง :

 

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 076-212-598-9 , 081-895-5318
พิกัด : 7.8852258, 98.3787460
Hydraulic Power Unit