บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ราชาประดับยนต์

อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 076-211-935

2. ร้าน เอกประดับยนต์ แอนด์ ซาวด์

ถ.เทพกระษัตรี อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

ติดตั้ง :

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

โทร : 076-236-299

3. ร้าน ชัยออโต้ซาวด์

ถ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 076-376215 - 6

4. ร้าน ห้องกี่ออโต้ซาวด์
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 076-212-598-9 , 081-895-5318
พิกัด : 7.8852258, 98.3787460
Hydraulic Power Unit