บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ชุมพรประดับยนต์

ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 

ติดตั้ง :

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 086-954-3215

2. ร้าน กรังปรีซ์แอร์

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 077-574-282
Hydraulic Power Unit