บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ศักดิ์ศรีแอร์แอนด์ซาวด์

ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 

ติดตั้ง :

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 036-413415

2. ร้าน ศรีสยามประดับยนต์

อ.เมือง จ.ลพบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 086-707-7289, 089-0907297

3. ร้าน ไทยรุ่งเรืองประดับยนต์

อ.เมือง จ.ลพบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 036-412-088, 086-801-8751, 088-041-1119

4. ร้าน ไวพจน์ประดับยนต์

อ.เมือง จ.ลพบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 094-340-9876,095-563-6333

5. ร้าน สุรพลแอร์

อ.เมือง จ.ลพบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 036-422201

6. ร้าน แดงแอร์แอนด์ซาวด์
อ.เมือง จ.ลพบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 036-621-820 , 081-852-3088

7. ร้าน สุธีประดับยนต์

อ.เมือง จ.ลพบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 036-784-411, 036-784413
พิกัด : 14.7907410, 100.6737976
Hydraulic Power Unit