บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน นิวสากลเทคนิคหาดใหญ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 081-6904532

2. ร้าน คลาสสิค ประดับยนต์

ถ.เพชรเกษม อ.นาทวี จ.สงขลา 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 074-317-722

3. ร้าน ออฟไซด์คาร์บูติค

ถ.ราชยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 074-239-056

4. ร้าน ทาโกะ ช๊อป

ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 089-465-3099

5. ร้าน ช่างต๋องคลองหวะ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 074-217-544 , 086-956-6370

6. ร้าน หาดใหญ่เฟอร์รารี่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 074-261-999
Hydraulic Power Unit