บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน นิวสากลเทคนิคหาดใหญ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 081-6904532

2. ร้าน คลาสสิค ประดับยนต์

ถ.เพชรเกษม อ.นาทวี จ.สงขลา 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 074-317-722

3. ร้าน ออฟไซด์คาร์บูติค

ถ.ราชยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 074-239-056

4. ร้าน ทาโกะ ช๊อป

ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 089-465-3099

5. ร้าน ช่างต๋องคลองหวะ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 074-217-544 , 086-956-6370

6. ร้าน หาดใหญ่เฟอร์รารี่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ติดตั้ง :

 

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 074-261-999
Hydraulic Power Unit