บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน สยามเทคนิค

ถ.หนองจิก อ.เมือง จ.ปัตตานี 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 

 

 Artech (แอร์เทค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK V.2 (ล็อคยาง อะไหล่)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 073-348745
Hydraulic Power Unit