บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
การใช้เบรกที่ถูกต้องปลอดภัย
สาระความรู้  |   01-02-2556

การใช้เบรกที่ถูกต้องปลอดภัย

การใช้เบรกมือที่ถูกต้องจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ โดยหากมีการจอดรถหรือหยุดรถเมื่อได้รับสัญญาณไฟแดง หรือหากหยุดระหว่างการจราจรบนทางราบ หรือบนถนนที่ผิวจราจรเรียบนานเกินกว่า ๑๐ วินาที ควรฝึกนิสัยการจอดรถแล้วขึ้นเบรกมือทันที จากนั้นจึงปลดเกียร์ว่าง ในขณะที่เบรกเท้าจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและประหยัดผ้าเบรกได้อีกทางหนึ่ง เบรกเท้าใช้ชะลอความเร็วของรถซึ่งสามารถนาไปสู่การหยุด ในช่วงแรกให้เหยียบเบรกอย่างค่อย ๆ แล้วเพิ่มแรงเหยียบขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องและนุ่มนวลจนกว่ารถนั้นจะเข้าใกล้จุดหมายที่ต้องการให้หยุด การเบรกรถอย่างปลอดภัยคือ การเบรกอย่างเป็นช่วงด้วยการเหยียบแล้วปล่อย ๒ หรือ ๓ ครั้ง ก่อนที่จะนารถไปสู่การหยุดนิ่ง ซึ่งประโยชน์ของเทคนิค การเบรกเป็นช่วงนี้ จะทาให้ผู้ขับขี่ที่อยู่ข้างหลังมีโอกาสในการเตรียมตัวหยุด และชะลอรถได้อย่างปลอดภัย แต่วิธีการเบรกอย่างเป็นช่วง ๆ ไม่อาจจะสามารถใช้ในกรณีการเบรกฉุกเฉิน

Hydraulic Power Unit