บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด

         ท่านทราบหรือไม่ว่ารถของท่านมีระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร ซึ่งไส้กรองจะถูก ติดตั้งอยู่ด้านหลังกล่องใส่ของที่อยู่ด้านหน้าของผู้โดยสารข้างคนขับ ระบบกรองอากาศจะมีหน้าที่ดัก ฝุ่นละออง เชื้อโรคที่เข้ามาในรถของท่านและทำให้อากาศในรถท่านสะอาด สดชื่น อยู่เสมอ ท่านควรเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 20,000 กม. หรือ 15,000 กม. ขึ้นอยู่กับสภาพถนนที่ท่านใช้งาน ซึ่งท่านอาจจะ รู้สึกว่าลมแอร์มีความแรงลดลงถ้าไส้กรองตัน โดยเฉพาะที่พัดลมเบอร์ 1

รถยนต์ที่สามารถติดตั้งได้

แอร์เทค แอร์ฟิลเตอร์
ที่ผ่านการทดสอบจาก สถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย
แอร์เทค แอร์ฟิลเตอร์
ที่ผ่านการทดสอบจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาธิตการเปลี่ยนฟิลเตอร์แอร์ ARTECH

แสดงการติดตั้งแอร์ฟิลเตอร์ สำหรับรถยนต์รุ่นต่างๆ
Hydraulic Power Unit