บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด

         ท่านทราบหรือไม่ว่ารถของท่านมีระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร ซึ่งไส้กรองจะถูก ติดตั้งอยู่ด้านหลังกล่องใส่ของที่อยู่ด้านหน้าของผู้โดยสารข้างคนขับ ระบบกรองอากาศจะมีหน้าที่ดัก ฝุ่นละออง เชื้อโรคที่เข้ามาในรถของท่านและทำให้อากาศในรถท่านสะอาด สดชื่น อยู่เสมอ ท่านควรเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 15,000 กม. หรือ ขึ้นอยู่กับสภาพถนนที่ท่านใช้งาน ซึ่งท่านอาจจะ รู้สึกว่าลมแอร์มีความแรงลดลงถ้าไส้กรองตัน โดยเฉพาะที่พัดลมเบอร์ 1

รถยนต์ที่สามารถติดตั้งได้

แอร์เทค แอร์ฟิลเตอร์
ที่ผ่านการทดสอบจาก สถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย
แอร์เทค แอร์ฟิลเตอร์
ที่ผ่านการทดสอบจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thailand Trust Mark (TTM)
ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ผลิตภัณฑ์คุณภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบต่อสังคม สำหรับสินค้าส่งออกมาตรฐานสากล จากสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
EVL
ผ่านการทดสอบระดับกรองค่าฝุ่นละอองจาก EVL

สาธิตการเปลี่ยนฟิลเตอร์แอร์ ARTECH

แสดงการติดตั้งแอร์ฟิลเตอร์ สำหรับรถยนต์รุ่นต่างๆ
Hydraulic Power Unit