บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด

"นิวล็อค by ล็อคเทค อุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่"

  • สลักล็อคออกแบบพิเศษป้องกันการงัด การตี และการกระแทก
  • ออกแบบพิเศษให้ใช้ได้กับเฉพาะรุ่นรถ เพื่อยากต่อการทำลาย
  • ลูกกุญแจออกแบบเฉพาะ แนบชิดกระทะล้อ ไม่สามารถหักได้ และป้องกันการปลอมแปลง
  • ติดตั้งง่าย ให้ความปลอดภัยสุงสุด
  • ฝาปิดมิดชิด ป้องกันฝุ่นเข้าอุดตันช่องกุญแจ

รถยนต์ที่สามารถติดตั้งได้

อุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่
ที่ผ่านการทดสอบจาก สถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย
Thailand Trust Mark (TTM)
ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ผลิตภัณฑ์คุณภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบต่อสังคม สำหรับสินค้าส่งออกมาตรฐานสากล จากสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แสดงการติดตั้งล็อคยางอะไหล่ล็อคเทค สำหรับรถยนต์รุ่นต่างๆ
Hydraulic Power Unit