บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด

รถยนต์ที่สามารถติดตั้งได้

ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัย
มาตรฐานส่งออกภายใต้การควบคุม ดูแลโดยวิศวกรและเครื่องมือที่ล้ำสมัยตรวจสอบทุกๆขั้นตอนแน่นอนเรื่องคุณภาพที่กล้ารับประกัน มาตรฐานโรงงาน ISO 9001:2008
อุปกรณ์ล็อคเกียร์รีโมท
ที่ผ่านการทดสอบจาก สถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์คุณภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
โรงงานมาตรฐานได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว กระทรวงอุตสาหกรรม
Thailand Trust Mark (TTM)
ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ผลิตภัณฑ์คุณภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบต่อสังคม สำหรับสินค้าส่งออกมาตรฐานสากล จากสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
พัฒนาจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร
วิศวกรรมการออกแบบอนุสิทธิบัตรเลขที่ 7013,7336,7337,8357,8477, 8741,8742 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Design Excellence Award (DEmark) 2014
ได้รับรางวัล DEmark 2014 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การผลิต และแนวความคิดของการออกแบบการใช้งานมีคุณภาพยอดเยี่ยม จาก สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

PERFECT LOCK..PERFECT LIFE

พี่อ่ำ สาธิตการใช้งาน Perfectlock เพอร์เฟคล็อค ล็อคเกียร์ด้วยรีโมท By Locktech