บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
Thailand Innovation And Design Expo 2015
กิจกรรม  |   21-09-2558

ภาพบรรยากาศ งาน Thailand Innovation And Design Expo 2015 งานแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Hydraulic Power Unit