บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
Bangkok Mini Maker Faire 2015
กิจกรรม  |   28-09-2558

ภาพบรรยากาศ งาน Bangkok Mini Maker Faire 2015 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2558 ลานจอดรถฮาร์ดร็อค คาเฟ่ สยามสแควร์

Hydraulic Power Unit