บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
พิธีส่งมอบรถยนต์ NISSAN NAVARA 149 คัน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
กิจกรรม  |   26-07-2559

วันนี้ทาง บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด ได้ร่วมในพิธีส่งมอบรถยนต์ NISSAN NAVARA 149 คัน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่งภายในรถทุกคัน ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์กันขโมย Newlock by Locktech (ล็อคเบรคคลัทช์) ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่ไว้วางใจสินค้าจาก บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด ครับ

Hydraulic Power Unit