บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ห.จ.ก. ปราจีนแสงฟ้าบริการ
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 037-213-686 , 037-216-001 , 081-782-5068
Hydraulic Power Unit