บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน คลองรั้งออโต้แอร์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 037-208-215

2. ร้าน กบินทร์บุรีแอร์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 037-281392,282071-2
Hydraulic Power Unit