บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน เอส.เจ.ประดับยนต์

ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 074-611-762
Hydraulic Power Unit