บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. เล้าฮกเซ้ง

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 086-490-0286

2. ไพศาลศิลป์มอเตอร์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 061-768-8880

3. เอ็มจี พัทลุง

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 082-263-6574

4. ร้าน เอส.เจ.ประดับยนต์

ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 074-611-762,089-119-4459
Hydraulic Power Unit