บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
พีธีส่งมอบรถการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
กิจกรรม  |   29-08-2559

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด ได้ร่วมส่งมอบรถการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 40 คัน แรก จาก 150 คัน ที่ นิสสัน BKK (สำนักงานใหญ่) พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้งาน Newlock By Locktech ให้กับเจ้าที่การไฟฟ้าทุกท่านที่เข้ามารับส่งมอบรถในครั้งนี้

Hydraulic Power Unit