บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
คุณไวท์โรจน์ จรรยงค์วรกุล กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด ได้ร่วมงาน AUTOCORP THE ULTIMATE BEGIN และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร AUTOCORP
กิจกรรม  |   27-08-2559

คุณไวท์โรจน์ จรรยงค์วรกุล กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด ได้ร่วมงาน AUTOCORP THE ULTIMATE BEGIN และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร AUTOCORP

คุณเอก  จันทวิมล                       President

คุณอุดมชัย  บุญวรเศรษฐ์            Executive Vice President

ภายในงาน บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด ได้ร่วมออกบูธแสดงสินค้า แอร์เทค แอร์ฟิลเตอร์ ร่วมกับผลิตภัณฑ์อะไหล่รถชั้นนำอื่นๆอีกกว่า 30 กว่าบูธ โดยงานนี้จัดขึ้น ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

Hydraulic Power Unit