บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
Thailand Innovation And Design Expo 2016
กิจกรรม  |   18-09-2559

ภาพบรรยากาศ  งาน Thailand Innovation And Design Expo 2016 งานแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยบริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด ได้นำชุดสาธิตการใช้งาน Perfect Lock by Locktech ไปร่วมจัดแสดงภายในบูธ DEmark ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่ผ่านมา

Hydraulic Power Unit